Obec Zalešany
Zalešany 50
280 02 Kolín 2

Znak obce

Obec Zalešany

Prohlášení o přístupnosti stránek

Webová prezentace obce Zalešany
www.xyz.cz je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Naší snahou je naplnit pravidla nejznámějších metodik Blind Friendly Web a WCAG 1.0. Stránky odpovídají požadavkům vyhlášky MV ČR č. 64/2008 a  splňují podmínky přístupnosti podle VCAG Section 508 a WAI, minimálně na úrovni Priority 2.

Pro snadnější orientaci jsou použity tyto horké klávesy

M  = pro návrat na úvodní stránku
W  = pro přechod na stránku s prohlášením o přístupnosti webu
B   = pro přechod na stránku s informacemi povinně zveřejňovanými podle zákona č.106/1999 Sb.
F   = pro přechod na stránku elektronické úřední desky
G  = pro přechod na stránku elektronické podatelny
Q  = Pro přechod na stránku s prohlášením o ochraně osobních údajů
K  = pro přechod na stránku s kontaktními údaji

 

Výsledky analýzy jasu a kontrastu pozadí a textu:

Text stránky: barevná diference minimálně: 637 / kontrast: 217
Navigační tlačítka: barevná diference: 548 / kontrast: 198
Textová navigace: barevná diference: 545 / kontrast: 213


Kontakt na webmastera

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete psát na adresu webmastera Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.

Doporučené rozšíření prohlížeče

Některé dokumenty na těchto stránkách jsou publikovány ve formátu PDF, a to zejména ty, které není možné převést do HTML bez ztráty původního formátování, použitých fontů apod. nebo proto, že je nutné, zachovat je v nezměnitelné podobě. Především se jedná o texty usnesení zastupitelstva obce, obecně závazných vyhlášek a o formuláře určené ke stažení, resp. k tisku. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader.

Použití Java Scriptů

K zajištění funkčnosti některých prvků a ke zobrazení zvětšenin obrazových materiálů je použit Java Script. Všechny důležité informace jsou však dostupné i v případě, že Váš prohlížeč použití Java Scriptu nepodporuje.

Napište nám

Naší snahou je vytvoření webových stránek přístupných všem uživatelům bez rozdílu. Přístupnost stránek kontrolujeme nejen online validátorem W3C a Cynthia Says, ale i zobrazením v textovém prohlížeči Lynx. Přesto se však může objevit překážka omezující přístup některé skupině uživatelů. Narazíte-li na takovou překážku, napište nám o ní..Stránky obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 |

Copyright Obec Zalešany
, all rights reserved. © 2008
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster