Obec Zalešany
Zalešany 50
280 02 Kolín 2

Znak obce

Obec Zalešany

Webové rozhraní elektronické podatelny

Obecní úřad Zalešany

Zalešany 50

289 00  Kolín

tel./fax: +420 321 792 247

Formulář je aktivní 24 hodin denně, po sedm dní v týdnu.

Pracovní doba podatelny


Den od do
pondělí 09:30 12:30
úterý . .
středa . .
čtvrtek . .
pátek 15:00 18:00

Formulář elektronické podatelny

E-podatelna

Formulář podatelny

Položky označené * jsou povinné. Z ostatních vyberte podle preferovaného
způsobu komunikace. Bez vyplnění položky E-mail nebude  zpráva odeslána


 
Položky označené * jsou povinné. Bez jejich vyplnění nebude zpráva akceptována


Elektronická podatelna

 K 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 (kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.), které ukládá orgánům veřejné správy zřízení elektronické podatelny a povinnost přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.
Adresa podatelny je obec(a)zalesany.eu (adresa vyplývá ze Standardu pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolu TCP/IP publikovaném ve Věstníku ÚVIS č.2/2000).  
Akceptované formáty příloh podání podaných prostřednictvím e-podatelny:


  1. textové dokumenty: .txt, .doc (MS Word 6.0, MS Word 97/2000, XP), .rtf;
  2. grafické soubory: .jpg, .gif, .tif, .bmp;
  3. ostatní: .pdf, .zip,

Jiné formáty souborů, především spustitelných (.exe; .pif; .com; .src; apod.) nejsou podatelnou přijímány. Podmínky pro podání opatřená elektronickým podpisem jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf  [dokument ve formátu.pdf (86 kB)]


 Stránky obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 |

Copyright Obec Zalešany
, all rights reserved. © 2009
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster